Бар-клуб „Cheers“

Обособени са няколко зони – дневна,бар зона и „private space“, всяко от които със собствено предназначение и усещане за дизайн. Акостични панели по тавана намаляващ кънтенето в заведението и същевременно предаващи модерна визия постигната от пирамидалната форма и тектурата на материала.